Azitrox Z (Azithromycinum – proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) | Zentiva, k.s.

Lek (ludzki) o nazwie Azitrox Z – substancja aktywna: Azithromycinum (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej). W skład tego produktu wchodzą: Azithromycinum. Producentem tego produktu jest Zentiva, k.s., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Azithromycinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 200 mg/5 ml
Forma produktu: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Producent: Zentiva, k.s.
Numer zezwolenia: 21269
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: J01FA10

Powered by bazalekow.eu