Bendamustine Intas (Bendamustini hydrochloridum – proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji) | Intas Pharmaceuticals Limited

Lek (ludzki) o nazwie Bendamustine Intas – substancja aktywna: Bendamustini hydrochloridum (proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Bendamustini hydrochloridum. Producentem tego produktu jest Intas Pharmaceuticals Limited, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2018-11-28 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Bendamustini hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 2,5 mg/ml
Forma produktu: proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Producent: Intas Pharmaceuticals Limited
Numer zezwolenia: 22226
Ważność zezwolenia: 2018-11-28
Procedura rejestracji: DCP
ATC: L01AA09

Powered by bazalekow.eu