Betafact 250 IU (Factor IX coagulationis humanus – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | LFB-Biomedicaments

Betafact 250 IU [Factor IX coagulationis humanus] (proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Factor IX coagulationis humanus. Producentem tego produktu jest LFB-Biomedicaments, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Factor IX coagulationis humanus
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 250 j.m./fiolkę
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: LFB-Biomedicaments
Numer zezwolenia: 20031
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: B02BD04

Powered by bazalekow.eu