Betaloc ZOK 100 (Metoprololi succinas – tabletki o przedłużonym uwalnianiu) | Forfarm Sp. z o.o.

Betaloc ZOK 100 [Metoprololi succinas] (tabletki o przedłużonym uwalnianiu). W skład tego produktu wchodzą: Metoprololi succinas. Producentem tego produktu jest Forfarm Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2023-02-08 (procedura rejestracji: IR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Metoprololi succinas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 95 mg
Forma produktu: tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Producent: Forfarm Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 57/18
Ważność zezwolenia: 2023-02-08
Procedura rejestracji: IR
ATC: C07AB02

Powered by bazalekow.eu