Betaloc ZOK 25 (Metoprololi succinas – tabletki o przedłużonym uwalnianiu) | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A

Lek (ludzki) o nazwie Betaloc ZOK 25 – substancja aktywna: Metoprololi succinas (tabletki o przedłużonym uwalnianiu). W skład tego produktu wchodzą: Metoprololi succinas. Producentem tego produktu jest Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Metoprololi succinas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 25 mg
Forma produktu: tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Producent: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A
Numer zezwolenia: 09168
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: C07AB02

Powered by bazalekow.eu