Bilokord (Bisoprololi fumaras – tabletki) | Pretium Farm Sp. z o.o.

Bilokord [Bisoprololi fumaras] (tabletki). W skład tego produktu wchodzą: Bisoprololi fumaras. Producentem tego produktu jest Pretium Farm Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2020-08-30 (procedura rejestracji: IR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Bisoprololi fumaras
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 10 mg
Forma produktu: tabletki

Producent: Pretium Farm Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 591/15
Ważność zezwolenia: 2020-08-30
Procedura rejestracji: IR
ATC: C07AB07

Informacje o składnikach leku

bisoprololi fumaras - Bisoprolol (łac. Bisoprololum) − kardioselektywny lek należący do grupy leków beta-adrenolitycznych, który jest pozbawiony wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej (ISA) i właściwości stabilizujących błonę komórkową. Wywiera działanie chronotropowo i inotropowo ujemne, z wydłużeniem czasu przewodzenia w węźle przedsionkowo-komorowym, przez zmniejszenie pojemności minutowej zmniejsza podwyższone ciśnienie tętnicze krwi.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu