Bortezomib Krka (Bortezomibum – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | Krka, d.d., Novo mesto

Bortezomib Krka to lek ludzki – a jego forma to proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Jego skład to: Bortezomibum. Producent to Krka, d.d., Novo mesto. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: 2024-05-13.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Bortezomibum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 3,5 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: Krka, d.d., Novo mesto
Numer zezwolenia: 25335
Ważność zezwolenia: 2024-05-13
Procedura rejestracji: DCP
ATC: L01XX32

Informacje o składnikach leku

bortezomibum - Bortezomib (łac. Bortezomibum) – organiczny związek chemiczny, dwupeptydowa pochodna kwasu borowego, będąca silnym i odwracalnym inhibitorem proteasomu 26S (kompleksu białkowego odpowiadającego za degradację białek komórkowych). Bortezomib jest pierwszym i, jak dotąd, jedynym wprowadzonym do leczenia inhibitorem proteasomu. W badaniach klinicznych II fazy stwierdzono istotną odpowiedź na leczenie u ponad 1/3 pacjentów z zaawansowanym szpiczakiem mnogim. Na tej podstawie amerykańska Agencja Żywności i Leków w dniu 13 maja 2003 roku zarejestrowała bortezomib w trybie przyspieszonym ze wskazaniem leczenia szpiczaka mnogiego u chorych, u których po zastosowaniu co najmniej dwóch schematów leczenia nastąpił nawrót choroby. Następnie Agencja Żywności i Leków zatwierdziła również leczenie chłoniaka z komórek płaszcza bortezomibem u pacjentów, którzy otrzymali wcześniej co najmniej jeden cykl leczenia.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu