Bortezomib SUN (Bortezomibum – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Lek o nazwie Bortezomib SUN (Bortezomibum / proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Bortezomibum. Producentem tego produktu jest Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Bortezomibum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 3,5 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: L01XX32

Informacje o składnikach leku

bortezomibum - Bortezomib (łac. Bortezomibum) – organiczny związek chemiczny, dwupeptydowa pochodna kwasu borowego, będąca silnym i odwracalnym inhibitorem proteasomu 26S (kompleksu białkowego odpowiadającego za degradację białek komórkowych). Bortezomib jest pierwszym i, jak dotąd, jedynym wprowadzonym do leczenia inhibitorem proteasomu. W badaniach klinicznych II fazy stwierdzono istotną odpowiedź na leczenie u ponad 1/3 pacjentów z zaawansowanym szpiczakiem mnogim. Na tej podstawie amerykańska Agencja Żywności i Leków w dniu 13 maja 2003 roku zarejestrowała bortezomib w trybie przyspieszonym ze wskazaniem leczenia szpiczaka mnogiego u chorych, u których po zastosowaniu co najmniej dwóch schematów leczenia nastąpił nawrót choroby. Następnie Agencja Żywności i Leków zatwierdziła również leczenie chłoniaka z komórek płaszcza bortezomibem u pacjentów, którzy otrzymali wcześniej co najmniej jeden cykl leczenia.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu