Botox (Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | Allergan Pharmaceuticals Ireland

Botox [Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile] (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Kompleks neurotoksyny Clostridium botulinum typu A (900 kD). Producentem tego produktu jest Allergan Pharmaceuticals Ireland, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2016-05-20 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Kompleks neurotoksyny Clostridium botulinum typu A (900 kD)
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 50 jednostek Allergan kompleksu neurotoksyny Clostridium botulinum typu A/fiolkę
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: Allergan Pharmaceuticals Ireland
Numer zezwolenia: 17064
Ważność zezwolenia: 2016-05-20
Procedura rejestracji: NAR
ATC: M03AX01;D11AX

Powered by bazalekow.eu