Bovaclox DC (Ampicillinum trihydricum + Cloxacillinum benzathinum – zawiesina dowymieniowa) | ScanVet Poland Sp. z o.o.

Bovaclox DC [Ampicillinum trihydricum + Cloxacillinum benzathinum] (zawiesina dowymieniowa). W skład tego produktu wchodzą: kloksacylina (w postaci kloksacyliny benzatynowej), Ampicillinum trihydricum. Producentem tego produktu jest ScanVet Poland Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: kloksacylina (w postaci kloksacyliny benzatynowej), Ampicillinum trihydricum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: (250 mg + 500 mg)/4,5 g
Forma produktu: zawiesina dowymieniowa

Producent: ScanVet Poland Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 0381
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QJ51C

Informacje o składnikach leku

kloksacylina w postaci kloksacyliny benzatynowej - Fosfomycyna (łac. Fosfomycinum) – fosforoorganiczny związek chemiczny z grupy fosfonianów. Jest antybiotykiem. Występuje naturalnie, został wyizolowany z różnych szczepów Streptomyces, będący pochodną kwasu fosfonowego.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu