Bridion (Sugammadexum – roztwór do wstrzykiwań) | Merck Sharp & Dohme B.V.

Lek o nazwie Bridion (Sugammadexum / roztwór do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Sugammadex. Producentem tego produktu jest Merck Sharp & Dohme B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Sugammadex
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 100 mg/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: Merck Sharp & Dohme B.V.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: V03AB35

Informacje o składnikach leku

sugammadex - Sugammadeks (łac. sugammadex) – organiczny związek chemiczny, półsyntetyczna pochodna γ-cyklodekstryny, będąca pierwszym lekiem z nowej grupy SRBA (ang. selective relaxant binding agent). Stosowany jest w celu odwrócania blokady przewodnictwa nerwowo-mięśniowego wywołanego przez niedepolaryzujące leki zwiotczające o budowie steroidowej, np. rokuronium i wekuronium. Budowa chemiczna cyklodekstryn jest charakterystyczna – zawierają one hydrofobowy pierścień i hydrofilowe „obrzeże” (ze względu na obecność polarnych grup hydroksylowych). Interakcje hydrofobowe między cząsteczką leku a molekułą cyklodekstryny powodują powstawanie rozpuszczalnego w wodzie kompleksu typu gość-gospodarz. Z tego względu są używane od ponad 100 lat jako nośniki dla różnych leków, np. propofolu, midazolamu, bupiwakainy czy sufentanylu.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu