Bronchitol (Mannitolum – proszek do inhalacji w kapsułce twardej) | Pharmaxis Europe Limited

Lek (ludzki) o nazwie Bronchitol – substancja aktywna: Mannitolum (proszek do inhalacji w kapsułce twardej). W skład tego produktu wchodzą: Mannitolum. Producentem tego produktu jest Pharmaxis Europe Limited, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Mannitolum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 40 mg
Forma produktu: proszek do inhalacji w kapsułce twardej

Producent: Pharmaxis Europe Limited
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: R05CB16

Informacje o składnikach leku

mannitolum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu