Buccolam (Midazolamum – roztwór do stosowania w jamie ustnej) | Shire Services BVBA

Lek o nazwie Buccolam (Midazolamum / roztwór do stosowania w jamie ustnej). W skład tego produktu wchodzą: Midazolamum. Producentem tego produktu jest Shire Services BVBA, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Midazolamum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 2,5 mg/0,5 ml
Forma produktu: roztwór do stosowania w jamie ustnej

Producent: Shire Services BVBA
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: N05CD08

Informacje o składnikach leku

midazolamum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu