Busulfan Tillomed (Busulfanum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) | Tillomed Pharma GmbH

Lek o nazwie Busulfan Tillomed (Busulfanum / koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Busulfanum. Producentem tego produktu jest Tillomed Pharma GmbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2024-04-17 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Busulfanum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 6 mg/ml
Forma produktu: koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Tillomed Pharma GmbH
Numer zezwolenia: 25286
Ważność zezwolenia: 2024-04-17
Procedura rejestracji: DCP
ATC: L01AB01

Informacje o składnikach leku

busulfanum - Busulfan (łac. Busulfanum) – organiczny związek chemiczny z grupy sulfonianów. Jest cytostatykiem o działaniu alkilującym. Jest to lek niespecyficzny fazowo, chociaż największe hamowanie rozwoju komórki ma w metafazie. Busulfan jest stosowany w chemioterapii nowotworów, głównie przewlekłej białaczki szpikowej.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu