Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) (Calcii gluconas + Calcii lactobionas – syrop) | Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) [Calcii gluconas + Calcii lactobionas] (syrop). W skład tego produktu wchodzą: Calcii glubionas, Calcii lactobionas. Producentem tego produktu jest Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Calcii glubionas, Calcii lactobionas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 116 mg Ca 2+/5 ml
Forma produktu: syrop

Producent: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 06854
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: A12AA20

Powered by bazalekow.eu