Caliercortin (Dexamethasoni natrii phosphas – roztwór do wstrzykiwań) | Laboratorios Calier, S.A.

Caliercortin [Dexamethasoni natrii phosphas] (roztwór do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Dexamethasoni natrii phosphas. Producentem tego produktu jest Laboratorios Calier, S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2024-05-16 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Dexamethasoni natrii phosphas
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 4 mg/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: Laboratorios Calier, S.A.
Numer zezwolenia: 2874
Ważność zezwolenia: 2024-05-16
Procedura rejestracji: DCP
ATC: QH02AB02

Informacje o składnikach leku

dexamethasoni natrii phosphas - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu