Camitotic (Docetaxelum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) | Actavis Group PTC ehf.

Lek o nazwie Camitotic (Docetaxelum / koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Docetaxelum. Producentem tego produktu jest Actavis Group PTC ehf., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2018-11-29 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Docetaxelum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 20 mg/ml
Forma produktu: koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Actavis Group PTC ehf.
Numer zezwolenia: 17400
Ważność zezwolenia: 2018-11-29
Procedura rejestracji: DCP
ATC: L01CD02

Powered by bazalekow.eu