Canihelmin plus (Praziquantelum + pyranteli embonas + Febantelum – tabletka) | Genera Inc.

Canihelmin plus [Praziquantelum + pyranteli embonas + Febantelum] (tabletka). W skład tego produktu wchodzą: Praziquantelum, pyrantelu embonian, Febantelum. Producentem tego produktu jest Genera Inc., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2022-06-29 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Praziquantelum, pyrantelu embonian, Febantelum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 50 mg + 144 mg + 150 mg
Forma produktu: tabletka

Producent: Genera Inc.
Numer zezwolenia: 2678
Ważność zezwolenia: 2022-06-29
Procedura rejestracji: DCP
ATC: QP52AA51

Informacje o składnikach leku

pyrantelu embonian - Kwas embonowy – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów dikarboksylowych zawierający dwa układu naftalenowe. Otrzymywany jest z kwasu 2-hydroksy-3-naftoesowego i formaldehydu. Rozkłada się powyżej 280 °C. Praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie, etanolu, eterze dietylowym, benzenie i kwasie octowym, natomiast rozpuszcza się w nitrobenzenie i pirydynie oraz nieco słabiej w chloroformie. Tworzy sole zwane embonianami (pamonianami), w postaci których stosowane są niektóre leki (np. embonian pyrantelu, pamonian hydroksyzyny) i według amerykańskiej Agencji Żywności i Leków stanowią nieaktywny składnik tych środków. Wykazano jednak, że mają działanie agonistyczne w stosunku do sierocego receptora GPR35 aktywując kinazę ERK oraz β-arestynę 2 i wywołując działanie nocyceptywne (przeciwbólowe).

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu