CAPD/DPCA 18 Roztwór do dializy otrzewnowej (Produkt złożony – roztwór do dializy otrzewnowej) | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

CAPD/DPCA 18 Roztwór do dializy otrzewnowej [Produkt złożony] (roztwór do dializy otrzewnowej). W skład tego produktu wchodzą: Calcii chloridum dihydricum, Glucosum, Magnesii chloridum hexahydricum, Natrii chloridum, Natrii lactas. Producentem tego produktu jest Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2019-03-19 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Calcii chloridum dihydricum, Glucosum, Magnesii chloridum hexahydricum, Natrii chloridum, Natrii lactas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: glukoza 4,25%, wapń 1,25 mmol/l
Forma produktu: roztwór do dializy otrzewnowej

Producent: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
Numer zezwolenia: 13010
Ważność zezwolenia: 2019-03-19
Procedura rejestracji: NAR
ATC:

Informacje o składnikach leku

glucosum - Glukoza, D-glukoza – organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz. Jest białym, drobnokrystalicznym ciałem stałym, z roztworów wodnych łatwo krystalizuje jako monohydrat. Jest bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie (nie zmienia pH roztworu). Ma słodki smak, nieco mniej intensywny od sacharozy. Enancjomerem D-glukozy jest L-glukoza, niewystępująca w organizmach wyższych.

magnesii chloridum hexahydricum - Chlorek magnezu (łac. Magnesii chloridum) – związek nieorganiczny, sól o wzorze MgCl2.

natrii chloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu