Carvedigamma 12,5 mg (Carvedilolum – tabletki powlekane) | Woerwag Pharma GmbH & Co. KG

Carvedigamma 12,5 mg [Carvedilolum] (tabletki powlekane). W skład tego produktu wchodzą: Carvedilolum. Producentem tego produktu jest Woerwag Pharma GmbH & Co. KG, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Carvedilolum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 12,5 mg
Forma produktu: tabletki powlekane

Producent: Woerwag Pharma GmbH & Co. KG
Numer zezwolenia: 11870
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: C07AG02

Informacje o składnikach leku

carvedilolum - Karwedilol, karwedylol – organiczny związek chemiczny stosowany jako nieselektywny lek blokujący receptory β1 i β2-adrenergiczne. Na skutek zablokowania receptorów β, zmniejsza pojemność wyrzutową i minutową serca, zmniejsza zużycie tlenu przez mięsień sercowy, zmniejsza aktywność reninową osocza oraz hamuje uwalnianie noradrenaliny. Jego dodatkowe działanie polega na blokowaniu receptora α1.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu