Caspofungin Adamed (Caspofunginum – proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji) | Adamed Sp. z o.o.

Lek (ludzki) o nazwie Caspofungin Adamed – substancja aktywna: Caspofunginum (proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Caspofunginum. Producentem tego produktu jest Adamed Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2022-01-29 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Caspofunginum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 70 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Producent: Adamed Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 23688
Ważność zezwolenia: 2022-01-29
Procedura rejestracji: DCP
ATC: J02AX04

Powered by bazalekow.eu