Caspofungin Sandoz (Caspofunginum – proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji) |

Lek Caspofungin Sandoz – substancja aktywna: Caspofunginum (proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji). Zawiera w składzie: Caspofunginum. Wyprodukowała go firma: , oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2023-10-15 (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Caspofunginum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 70 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Producent:
Numer zezwolenia: 24960
Ważność zezwolenia: 2023-10-15
Procedura rejestracji: MRP
ATC: J02AX04

Informacje o składnikach leku

caspofunginum - Kaspofungina (łac. caspofunginum, ang. caspofungin) – półsyntetyczny lek przeciwgrzybiczy. Jest to lipopeptyd uzyskiwany z produktu fermentacji Glarea lozoyensis. Hamuje biosyntezę beta-(1,3)-D-glukanu, składnika ściany komórkowej wielu grzybów pleśniowych i drożdżaków, który nie występuje w komórkach ssaków. Lek najprawdopodobniej nie działa na drożdżaki z rodzajów innych niż Candida oraz pleśnie z rodzajów innych niż Aspergillus.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Tagi: , , ,

Powered by bazalekow.eu