Cevac Transmune liofilizat i rozpuszczalnik do sporządznia zawiesiny do wstrzykiwań dla kur (Szczepionka przeciwkozakaźnemu zapaleniu torby Fabrycjusza (IBD) – liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań) | Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o

Lek o nazwie Cevac Transmune liofilizat i rozpuszczalnik do sporządznia zawiesiny do wstrzykiwań dla kur (Szczepionka przeciwkozakaźnemu zapaleniu torby Fabrycjusza (IBD) / liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: []. Producentem tego produktu jest Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: []
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: -
Forma produktu: liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Producent: Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o
Numer zezwolenia: 1837
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: QI01AD02

Powered by bazalekow.eu