Chanhold 60 mg (Selamectin – roztwór do nakrapiania) | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Lek o nazwie Chanhold 60 mg (Selamectin / roztwór do nakrapiania). W skład tego produktu wchodzą: Selamectin. Producentem tego produktu jest Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Selamectin
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 60 mg/pipetę
Forma produktu: roztwór do nakrapiania

Producent: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Numer zezwolenia: EU/2/19/236
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: QP54A A05

Powered by bazalekow.eu