Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Clopidogrelum + Acidum acetylsalicylicum – tabletki powlekane) | sanofi-aventis groupe

Lek o nazwie Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Clopidogrelum + Acidum acetylsalicylicum / tabletki powlekane). W skład tego produktu wchodzą: Clopidogrelum, Acidum acetylsalicylicum. Producentem tego produktu jest sanofi-aventis groupe, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Clopidogrelum, Acidum acetylsalicylicum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 75 mg + 100 mg
Forma produktu: tabletki powlekane

Producent: sanofi-aventis groupe
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia: 2019-04-13
Procedura rejestracji: CEN
ATC: B01AC30

Informacje o składnikach leku

clopidogrelum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

acidum acetylsalicylicum - Kwas acetylosalicylowy (łac. acidum acetylsalicylicum), potocznie aspiryna (od niem. Aspirin), skrótowiec ASA (od ang. acetylsalicylic acid) – organiczny związek chemiczny, acetylowa pochodna kwasu salicylowego, popularny środek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym oraz, przy długotrwałym stosowaniu, przeciwzakrzepowym. Jest składnikiem wielu leków złożonych. Jest też stosowany w uprawie rolnej do stymulowania odporności u roślin.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu