Clopidogrel Mylan (Clopidogrelum – tabletki powlekane) | Mylan S.A.S.

Lek o nazwie Clopidogrel Mylan (Clopidogrelum / tabletki powlekane). W skład tego produktu wchodzą: Clopidogrelum. Producentem tego produktu jest Mylan S.A.S., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Clopidogrelum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 75 mg
Forma produktu: tabletki powlekane

Producent: Mylan S.A.S.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: B01AC04

Informacje o składnikach leku

clopidogrelum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu