Clopidogrel Ranbaxy (Clopidogrelum – tabletki powlekane) | Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.

Clopidogrel Ranbaxy to lek ludzki – a jego forma to tabletki powlekane. Jego skład to: Clopidogrelum. Producent to Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Clopidogrelum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 75 mg
Forma produktu: tabletki powlekane

Producent: Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 21054
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: B01AC04

Informacje o składnikach leku

clopidogrelum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu