Co-Olimestra (Olmesartanum medoxomilum + Hydrochlorothiazidum – tabletki powlekane) | Krka, d.d., Novo mesto

Lek Co-Olimestra – substancja aktywna: Olmesartanum medoxomilum + Hydrochlorothiazidum (tabletki powlekane). Zawiera w składzie: Olmesartanum medoxomilum, Hydrochlorothiazidum. Wyprodukowała go firma: Krka, d.d., Novo mesto, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Olmesartanum medoxomilum, Hydrochlorothiazidum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 40 mg + 25 mg
Forma produktu: tabletki powlekane

Producent: Krka, d.d., Novo mesto
Numer zezwolenia: 20636
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: C09DA08

Informacje o składnikach leku

olmesartanum medoxomilum - Olmesartan medoksomilu (łac. olmesartanum medoxomilum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, ester medoksomilowy olmesartanu. Stosowany jako prolek olmesartanu w leczeniu nadciśnienia tętniczego; umożliwia uzyskanie wysokiej biodostępności leku po podaniu doustnym. Opatentowany w 1997 roku. Olmesartan medoksomilu w organizmie ulega szybkiemu i całkowitemu przekształceniu w jedyny czynny metabolit, olmesartan. Czas półtrwania estru T0,5 wynosi 12–18 godzin. W badaniach hydrolizy olmesartanu medoksomilu in vitro nie wykryto obecności wolnego medoksomilu (oznaczenie kodowe RNH-8097), co wskazuje, że prawdopodobnie proces ten polega na ataku anionu hydroksylowego na karbonylowy atom węgla pierścienia medoksomilu z uwolnieniem olmesartanu i związku pośredniego ulegającego spontanicznej dekarboksylacji do diacetylu. Mechanizm ten jest zgodny z opublikowanymi wcześniej reakcjami hydrolizy innych proleków, w których grupa karboksylowa była zestryfikowana medoksomilem.

hydrochlorothiazidum - Hydrochlorotiazyd (łac. Hydrochlorothiazidum) – organiczny związek chemiczny z grupy tiazydów, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu