Condyline (Podophyllotoxinum – roztwór na skórę) | InPharm Sp. z o.o.

Lek o nazwie Condyline (Podophyllotoxinum / roztwór na skórę). W skład tego produktu wchodzą: Podophyllotoxinum. Producentem tego produktu jest InPharm Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2021-04-28 (procedura rejestracji: IR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Podophyllotoxinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 5 mg/ml
Forma produktu: roztwór na skórę

Producent: InPharm Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 252/16
Ważność zezwolenia: 2021-04-28
Procedura rejestracji: IR
ATC: D06BB04

Powered by bazalekow.eu