Cortacare (Aceponate hydrocortisone – roztwór do natryskiwania na skórę) | Ecuphar NV

Cortacare [Aceponate hydrocortisone] (roztwór do natryskiwania na skórę). W skład tego produktu wchodzą: Aceponate hydrocortisone. Producentem tego produktu jest Ecuphar NV, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Aceponate hydrocortisone
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 0,584 mg/ml
Forma produktu: roztwór do natryskiwania na skórę

Producent: Ecuphar NV
Numer zezwolenia: EU/2/18/230
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC:

Powered by bazalekow.eu