Cosentyx (Secukinumabum – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | Novartis Europharm Limited

Lek (ludzki) o nazwie Cosentyx – substancja aktywna: Secukinumabum (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Secukinumabum. Producentem tego produktu jest Novartis Europharm Limited, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Secukinumabum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 150 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: Novartis Europharm Limited
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: L04AC10

Powered by bazalekow.eu