Cubicin (Daptomycinum – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji) | Merck Sharp & Dohme B.V.

Lek o nazwie Cubicin (Daptomycinum / proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Daptomycinum. Producentem tego produktu jest Merck Sharp & Dohme B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Daptomycinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 500 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Producent: Merck Sharp & Dohme B.V.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: J01XX09

Powered by bazalekow.eu