Cunibiovac Myxo (Szczepionka przeciw myksomatozie królików, żywa – liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań) | Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.

Lek Cunibiovac Myxo – substancja aktywna: Szczepionka przeciw myksomatozie królików, żywa (liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań). Zawiera w składzie: Szczepionka przeciw myksomatozie królików, żywa. Wyprodukowała go firma: Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2023-02-08 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Szczepionka przeciw myksomatozie królików, żywa
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: -
Forma produktu: liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Producent: Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.
Numer zezwolenia: 2742
Ważność zezwolenia: 2023-02-08
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QI08AD02

Informacje o składnikach leku

szczepionka przeciw myksomatozie królików - Biologiczne zwalczanie szkodników – początkowo, zgodnie z nazwą była to metoda zwalczania szkodników za pomocą organizmów, zwykle będących ich naturalnymi wrogami. Obecnie pod tą nazwą ukrywa się wiele różnorodnych metod, których celem jest zmniejszenie populacji szkodnika poniżej progu szkodliwości gospodarczej a zarazem zminimalizowanie wpływu samych zabiegów na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Wobec różnorodności stosowanych zabiegów, w sensie ogólnym powinno się raczej mówić o ekologicznych metodach zwalczania szkodników lub o proekologicznych zabiegach ochronnych i zapobiegawczych. W zakres tych metod wchodzą działania wykorzystujące wszelkiego rodzaju organizmy (klasyczna metoda zwalczania biologicznego), metody agrotechniczne oraz zabiegi biotechniczne. Złożoność sposobów oddziaływania powoduje, że podział metod jest orientacyjny i nie całkiem rozłączny, co nie ma najmniejszego wpływu na ich skuteczność. Ze względu na zazwyczaj niewielkie nakłady finansowe oraz konieczność szczegółowego poznania biologii chronionego organizmu oraz biologii wielu innych z nim współwystępujących (aby ustalić czy, jak i kiedy można je wykorzystać) metody ekologiczne wciąż są w większości jedynie alternatywą dla tradycyjnych metod chemicznych. Nie mogąc zupełnie zrezygnować z metod chemicznych, a równocześnie pamiętając o wymogach ochrony środowiska, obecnie zalecane jest zwalczanie zintegrowane. W zwalczaniu zintegrowanym stosuje się kilka metod ekologicznych oraz – jeśli nie można inaczej – w ograniczonym zakresie metody chemiczne.

żywa - Żywa pagina – wiersz tekstu umieszczony nad kolumną tekstową lub u dołu kolumny; może zawierać takie informacje jak nazwisko autora, tytuł dzieła, tytuł rozdziału lub podtytuł, a w encyklopediach i słownikach tytuł pierwszego lub ostatniego hasła (lub jego pierwszą sylabę) na stronie. Żywa pagina powinna mieścić się w jednym wierszu nie wypełniającym całej szerokości kolumny. Występuje na wszystkich stronach oprócz strony przedtytułowej, przytutułowej (frontyspis), tytułowej, redakcyjnej, strony z dedykacją/mottem, pierwszej strony spisu treści, wszelkich stron przed rozpoczynającym książkę spisem treści, wewnętrznych stron tytułowych, wakatów i kolumn szpicowych. Często nie umieszcza się też pagin na stronicach zawierających tylko ilustracje. Jeżeli pagina żywa jest umieszczana na górnym lub dolnym marginesie, to na pierwszych stronicach rozdziałów należy ją usunąć.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu