Cuprymina (Cuprii 64Cu chloridum – prekursor radiofarmaceutyczny, roztwór) | SPARKLE S.r.l.

Lek o nazwie Cuprymina (Cuprii 64Cu chloridum / prekursor radiofarmaceutyczny, roztwór). W skład tego produktu wchodzą: Cuprii chloridum 64 Cu. Producentem tego produktu jest SPARKLE S.r.l., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Cuprii chloridum 64 Cu
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 925 MBq/ml
Forma produktu: prekursor radiofarmaceutyczny, roztwór

Producent: SPARKLE S.r.l.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC:

Powered by bazalekow.eu