Cyclavance (Ciclosporinum – roztwór doustny) | Virbac

Lek Cyclavance – substancja aktywna: Ciclosporinum (roztwór doustny). Zawiera w składzie: Ciclosporinum. Wyprodukowała go firma: Virbac, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Ciclosporinum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 100 mg/ml
Forma produktu: roztwór doustny

Producent: Virbac
Numer zezwolenia: 2500
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: QL04AD01

Informacje o składnikach leku

ciclosporinum - Cyklosporyna (łac. Ciclosporinum) – organiczny związek chemiczny, lek o działaniu immunosupresyjnym. Cyklosporyna jest cyklicznym peptydem złożonym z 11 aminokwasów (undekapeptyd), po raz pierwszy wyizolowanym z grzybów Tolypocladium inflatum znalezionych w próbce ziemi pochodzącej z Norwegii .

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu