Cytarabina Accord (Cytarabinum – roztwór do wstrzykiwań/do infuzji) | Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Lek (ludzki) o nazwie Cytarabina Accord – substancja aktywna: Cytarabinum (roztwór do wstrzykiwań/do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Cytarabinum. Producentem tego produktu jest Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2023-09-12 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Cytarabinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 20 mg/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań/do infuzji

Producent: Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 24910
Ważność zezwolenia: 2023-09-12
Procedura rejestracji: DCP
ATC: L01BC01

Informacje o składnikach leku

cytarabinum - Arabinozyd cytozyny (cytarabina, ARA-C) – organiczny związek chemiczny, modyfikowany nukleozyd, antymetabolit cytozyny, w którym ryboza została zastąpiona arabinozą. Inhibitor replikacji DNA łączący się z matrycą DNA u eukariota, uniemożliwiając jej rozkręcenie i rozplecenie. Wykorzystywany w hematologii jako lek przeciwnowotworowy w leczeniu białaczek, ziarnicy złośliwej i chłoniaków nieziarniczych. Jest zaliczona do cytostatyków o dużym ryzyku wywołania wymiotów.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu