Dalacin C (Clindamycinum – roztwór do wstrzykiwań i infuzji) | Pfizer Europe MA EEIG

Lek o nazwie Dalacin C (Clindamycinum / roztwór do wstrzykiwań i infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Clindamycini phosphas. Producentem tego produktu jest Pfizer Europe MA EEIG, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Clindamycini phosphas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 150 mg/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań i infuzji

Producent: Pfizer Europe MA EEIG
Numer zezwolenia: 00713
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: J01FF01

Powered by bazalekow.eu