Daptomycin Hospira (Daptomycinum – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji) | Pfizer Europe MA EEIG

Lek Daptomycin Hospira – substancja aktywna: Daptomycinum (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji). Zawiera w składzie: Daptomycinum. Wyprodukowała go firma: Pfizer Europe MA EEIG, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Daptomycinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 500 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Producent: Pfizer Europe MA EEIG
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: J01XX09

Powered by bazalekow.eu