Decapeptyl Depot (Triptorelinum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań) | Ferring GmbH

Decapeptyl Depot to lek ludzki – a jego forma to proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań. Jego skład to: Triptorelinum. Producent to Ferring GmbH. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Triptorelinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 3,75 mg
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Producent: Ferring GmbH
Numer zezwolenia: 03661
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: L02AE04

Powered by bazalekow.eu