Dehinel Plus Flavour tabletki dla psów (Praziquantelum + Pyrantelum + Febantelum – tabletka) | Krka, d.d., Novo mesto

Dehinel Plus Flavour tabletki dla psów [Praziquantelum + Pyrantelum + Febantelum] (tabletka). W skład tego produktu wchodzą: parazikwantel, Pyranteli embonas , febantel. Producentem tego produktu jest Krka, d.d., Novo mesto, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: parazikwantel, Pyranteli embonas , febantel
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 50 mg + 144 mg + 150 mg
Forma produktu: tabletka

Producent: Krka, d.d., Novo mesto
Numer zezwolenia: 2062
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: QP52AC55

Informacje o składnikach leku

pyrantelu embonian - Kwas embonowy – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów dikarboksylowych zawierający dwa układu naftalenowe. Otrzymywany jest z kwasu 2-hydroksy-3-naftoesowego i formaldehydu. Rozkłada się powyżej 280 °C. Praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie, etanolu, eterze dietylowym, benzenie i kwasie octowym, natomiast rozpuszcza się w nitrobenzenie i pirydynie oraz nieco słabiej w chloroformie. Tworzy sole zwane embonianami (pamonianami), w postaci których stosowane są niektóre leki (np. embonian pyrantelu, pamonian hydroksyzyny) i według amerykańskiej Agencji Żywności i Leków stanowią nieaktywny składnik tych środków. Wykazano jednak, że mają działanie agonistyczne w stosunku do sierocego receptora GPR35 aktywując kinazę ERK oraz β-arestynę 2 i wywołując działanie nocyceptywne (przeciwbólowe).

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu