Desferal (Deferoxamini mesilas – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) |

Desferal [Deferoxamini mesilas] (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Deferoxamini mesilas. Producentem tego produktu jest , oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2024-11-18 (procedura rejestracji: IR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Deferoxamini mesilas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 500 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent:
Numer zezwolenia: 363/14
Ważność zezwolenia: 2024-11-18
Procedura rejestracji: IR
ATC: V03AC01

Informacje o składnikach leku

deferoxamini mesilas - Deferoksamina (łac. Deferoxaminum) – lek stosowany w przedawkowaniu żelaza, chelatujący o dużym powinowactwie do jonów żelaza i glinu. Związek ten nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Biologiczny okres półtrwania w pierwszej fazie wynosi ok. 1 godziny, w fazie drugiej 6 godzin.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Tagi: , , ,

Powered by bazalekow.eu