Dexaven (Dexamethasoni phosphas – roztwór do wstrzykiwań) | PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o.

Lek Dexaven – substancja aktywna: Dexamethasoni phosphas (roztwór do wstrzykiwań). Zawiera w składzie: Dexamethasoni natrii phosphas. Wyprodukowała go firma: PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Dexamethasoni natrii phosphas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 4 mg/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
Numer zezwolenia: 01077
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: H02AB02

Informacje o składnikach leku

dexamethasoni natrii phosphas - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu