Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej (Produkt złożony – roztwór do dializy otrzewnowej) | Baxter Polska Sp. z o.o.

Lek (ludzki) o nazwie Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej – substancja aktywna: Produkt złożony (roztwór do dializy otrzewnowej). W skład tego produktu wchodzą: Calcii chloridum dihydricum, Magnesii chloridum hexahydricum, Natrii chloridum, Natrii lactas, Glucosum. Producentem tego produktu jest Baxter Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Calcii chloridum dihydricum, Magnesii chloridum hexahydricum, Natrii chloridum, Natrii lactas, Glucosum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: -
Forma produktu: roztwór do dializy otrzewnowej

Producent: Baxter Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 13003
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: B05D

Informacje o składnikach leku

magnesii chloridum hexahydricum - Chlorek magnezu (łac. Magnesii chloridum) – związek nieorganiczny, sól o wzorze MgCl2.

natrii chloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

glucosum - Glukoza, D-glukoza – organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz. Jest białym, drobnokrystalicznym ciałem stałym, z roztworów wodnych łatwo krystalizuje jako monohydrat. Jest bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie (nie zmienia pH roztworu). Ma słodki smak, nieco mniej intensywny od sacharozy. Enancjomerem D-glukozy jest L-glukoza, niewystępująca w organizmach wyższych.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu