Digoxin WZF (Digoxinum – roztwór do wstrzykiwań) | Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Lek o nazwie Digoxin WZF (Digoxinum / roztwór do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Digoxinum. Producentem tego produktu jest Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Digoxinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 0,25 mg/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
Numer zezwolenia: 03208
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: C01AA05

Informacje o składnikach leku

digoxinum - Digoksyna (łac. Digoxinum) – organiczny związek chemiczny z grupy glikozydów, uzyskiwany z naparstnicy wełnistej (łac. Digitalis lanata), stosowany w medycynie głównie do leczenia niewydolności serca i migotania przedsionków z szybką akcją komór. Zwiększa siłę i pobudliwość mięśnia sercowego oraz powoduje zwolnienie przewodnictwa w węźle przedsionkowo-komorowym i zmniejszenie częstości akcji serca. Jej działanie jest ograniczone licznymi efektami ubocznymi, głównie w postaci zaburzeń rytmu serca. Lek posiada wąski margines terapeutyczny (rozpiętość pomiędzy dawką terapeutyczną a dawką toksyczną), jego działanie jest też silnie uzależnione od stężenia jonów potasu i wapnia w surowicy. Zsyntezowanie nowych leków skutecznych w niewydolności serca (np. antagonistów receptora angiotensyny II, inhibitorów konwertazy angiotensyny, beta-blokerów, spironolaktonu) spowodowało, iż obecnie digoksyna odgrywa w lecznictwie dużo mniejszą rolę niż przed laty.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu