Diltiazem hydrochloride ADOH (Diltiazemi hydrochloridum – kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde) | Adoh B.V.

Lek Diltiazem hydrochloride ADOH – substancja aktywna: Diltiazemi hydrochloridum (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde). Zawiera w składzie: Diltiazemi hydrochloridum. Wyprodukowała go firma: Adoh B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2017-10-02 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Diltiazemi hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 300 mg
Forma produktu: kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Producent: Adoh B.V.
Numer zezwolenia: 20628
Ważność zezwolenia: 2017-10-02
Procedura rejestracji: DCP
ATC: C08DB01

Informacje o składnikach leku

diltiazemi hydrochloridum - Diltiazem (łac. Diltiazemum) – lek z grupy antagonistów wapnia, pochodna benzotiazepiny, blokujący kanał wapniowy typu L a przez to zmniejszający niezbędną do skurczu ilość wapnia w komórkach. Jego działanie obejmuje naczynia tętnicze, w najwyższym stopniu wieńcowe, słabiej obwodowe, bardzo słabo żylne. Działanie to zwiększa przepływ wieńcowy i obniża ciśnienie tętnicze, w konsekwencji zmniejszając obciążenie następcze lewej komory, a zatem i zapotrzebowanie serca na tlen. Lek także, działając bezpośrednio na węzeł zatokowy zwalnia czynność serca. Nie ma negatywnego wpływu na metabolizm lipidów i cukrów (w czym wykazuje podobieństwo do innych antagonistów wapnia). Dostępność biologiczna diltiazemu wynosi przy systematycznym podawaniu ok. 90%. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, migotaniu przedsionków, choroby niedokrwiennej serca (szczególnie anginy Prinzmetala oraz w przypadku współistnienia astmy oskrzelowej). Poza specjalistycznymi wskazaniami należy unikać łączenia go z lekami β-adrenolitycznymi, jest także przeciwwskazany w hipotonii, zespole WPW, blokach przedsionkowo-komorowych oraz w przypadku karmienia piersią. Najczęstsze działania niepożądane to: odczyny alergiczne, bradykardia, hipotonia, niekiedy przerost dziąseł. Zalecana dawka nie powinna przekraczać 180 mg/dobę. Najpopularniejsze w Polsce preparaty to między innymi: Diltiazem, Dilzem, Oxycardil. Innym, ale mniej spotykanym, zastosowaniem jest terapia późnych dyskinez u pacjentów psychiatrycznych.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu