Drontal Plus Flavour, 150 mg + 114 mg + 50 mg, tabletki dla psów (Febantelum + Pyranteli embonas + Praziquantelum – tabletka) | Bayer Animal Health GmbH

Lek Drontal Plus Flavour, 150 mg + 114 mg + 50 mg, tabletki dla psów – substancja aktywna: Febantelum + Pyranteli embonas + Praziquantelum (tabletka). Zawiera w składzie: parazikwantel, pyrantelu embonian, febantel. Wyprodukowała go firma: Bayer Animal Health GmbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2018-01-10 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: parazikwantel, pyrantelu embonian, febantel
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 150 mg + 114 mg + 50 mg
Forma produktu: tabletka

Producent: Bayer Animal Health GmbH
Numer zezwolenia: 0116
Ważność zezwolenia: 2018-01-10
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QP52A

Informacje o składnikach leku

pyrantelu embonian - Kwas embonowy – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów dikarboksylowych zawierający dwa układu naftalenowe. Otrzymywany jest z kwasu 2-hydroksy-3-naftoesowego i formaldehydu. Rozkłada się powyżej 280 °C. Praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie, etanolu, eterze dietylowym, benzenie i kwasie octowym, natomiast rozpuszcza się w nitrobenzenie i pirydynie oraz nieco słabiej w chloroformie. Tworzy sole zwane embonianami (pamonianami), w postaci których stosowane są niektóre leki (np. embonian pyrantelu, pamonian hydroksyzyny) i według amerykańskiej Agencji Żywności i Leków stanowią nieaktywny składnik tych środków. Wykazano jednak, że mają działanie agonistyczne w stosunku do sierocego receptora GPR35 aktywując kinazę ERK oraz β-arestynę 2 i wywołując działanie nocyceptywne (przeciwbólowe).

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu