DTP-Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana (Vaccinum diphtheriae, tetani et pertussis adsorbatum Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, adsorbowana – zawiesina do wstrzykiwań) | Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.

DTP-Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana [Vaccinum diphtheriae, tetani et pertussis adsorbatum Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, adsorbowana] (zawiesina do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Toksoid błoniczy, Toksoid tężcowy, Zawiesina inaktywowanego szczepu Bordetella pertussis. Producentem tego produktu jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Toksoid błoniczy, Toksoid tężcowy, Zawiesina inaktywowanego szczepu Bordetella pertussis
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego i nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego w badaniu na świnkach morskich (nie mniej niż 60 j.m. w badaniu na myszach białych) i nie mniej niż 4 j.m. zawiesiny inaktywowanego szczepu Bordetella pertussis/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml)
Forma produktu: zawiesina do wstrzykiwań

Producent: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.
Numer zezwolenia: 00037
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: J07AJ51

Informacje o składnikach leku

toksoid błoniczy - Toksyna błonicza (toksyna błonicy) – toksyna wytwarzana przez nieinwazyjne pałeczki Corynebacterium diphteriae, które nabyły zdolność do jej wytwarzania w wyniku infekcji bakteriofagiem B. Została odkryta w 1890 roku przez Emila Adolfa von Behringa. Toksyna wnika do krwiobiegu i wykazuje powinowactwo do nerek, serca, wątroby i ośrodkowego układu nerwowego. Składa się z fragmentów: A – właściwości nekrotyzujące, hemolityczne i letalne. Dzięki temu fragmentowi, tylko jedna cząsteczka toksyny jest zdolna zniszczyć komórkę. B – odpowiedzialna za rozprzestrzenianie się toksyny, właściwości hemolityczne i właściwości hialuronidazy (rozpuszcza lepiszcze tkanki).Konsekwencją działania toksyny jest zaburzenie widzenia, krążenia, duszność oraz porażenie nerwów obwodowych. Szczepy C. diphteriae, które nie produkują toksyny, mogą powodować zapalenie gardła o łagodnym przebiegu. Leczenie polega na podaniu surowicy antytoksynowej w celu zablokowania toksyny oraz leczeniu uzupełniającym antybiotykami. Bez leczenia surowicą może dojść do szybkiego zgonu. Toksyna błonicy blokuje czynnik elongacji EF-2, uniemożliwiając komórce syntezę białka.

toksoid tężcowy - Szczepionka – preparat biologiczny imitujący naturalną infekcję i prowadzący do rozwoju odporności analogicznej do tej, którą uzyskuje organizm w czasie pierwszego kontaktu z prawdziwym drobnoustrojem – bakterią lub wirusem. Szczepionka zawiera antygen stymulujący układ odpornościowy do indukcji swoistej odpowiedzi immunologicznej przeciw określonemu drobnoustrojowi. Dzięki wytworzeniu pamięci immunologicznej w przypadku kolejnego kontaktu z antygenem wtórna odpowiedź immunologiczna szybciej i skuteczniej eliminuje patogen, co uniemożliwia naturalny przebieg choroby, wraz z wykształceniem się typowych dla niej objawów klinicznych. W skład szczepionki może wchodzić żywy, o osłabionej zjadliwości (atenuowany) lub zabity drobnoustrój, a także inne fragmenty jego struktury czy metabolity. Szczepionkę podaje się w celu ochrony przed ciężkim przebiegiem choroby i powikłaniami. Uzyskanie odporności nabytej w wyniku szczepienia jest znacznie bardziej bezpieczne niż w wyniku „naturalnego” zachorowania. Przy szczepionkach stosowanych w Polsce jeden niepożądany odczyn poszczepienny występuje przeciętnie raz na 10 000 szczepień. Szczepieniom sprzeciwiają się antyszczepionkowcy.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu