Duaklir Genuair (Aclidinium + Formoteroli fumaras – proszek do inhalacji) | AstraZeneca AB

Duaklir Genuair [Aclidinium + Formoteroli fumaras] (proszek do inhalacji). W skład tego produktu wchodzą: Aclidinii bromidum, Formoteroli fumaras dihydricus. Producentem tego produktu jest AstraZeneca AB, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Aclidinii bromidum, Formoteroli fumaras dihydricus
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 340 mcg + 12 mcg
Forma produktu: proszek do inhalacji

Producent: AstraZeneca AB
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: R03AL05

Informacje o składnikach leku

aclidinii bromidum - Bromek aklidyny (łac. aclidinii bromidum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy inhibitorów receptorów muskarynowych (M1–M5). Stosuje się go jako wziewny lek rozszerzający oskrzela w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.

formoteroli fumaras dihydricus - Formoterol (łac. Formoterolum) – organiczny związek chemiczny, lek rozszerzający oskrzela będący długodziałającym (>12 h) β2-mimetykiem. Podawany drogą wziewną zapobiega skurczowi oskrzeli. Stosowany w terapii astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc dwa razy na dobę. W Polsce występuje pod nazwami handlowymi: Atimos, Diffumax Easyhaler, Foradil, Forastmin, Oxis Turbuhaler, Oxodil, Zafiron jako preparat prosty oraz jako preparat złożony – Symbicort Turbuhaler z budezonidem, oraz Fostex z beklometazonem.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu