Duastmin (Budesonidum + Salmeterolum – proszek do inhalacji w kapsułce twardej) | Valeant Pharma Poland Sp. z o.o.

Lek o nazwie Duastmin (Budesonidum + Salmeterolum / proszek do inhalacji w kapsułce twardej). W skład tego produktu wchodzą: Budesonidum, Salmeterolum. Producentem tego produktu jest Valeant Pharma Poland Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2022-04-02 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Budesonidum, Salmeterolum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 240 mcg + 20 mcg
Forma produktu: proszek do inhalacji w kapsułce twardej

Producent: Valeant Pharma Poland Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 23868
Ważność zezwolenia: 2022-04-02
Procedura rejestracji: DCP
ATC: R03AK06

Informacje o składnikach leku

budesonidum - Budezonid (łac. Budesonidum) – syntetyczny kortykosteryd o bardzo silnym miejscowym działaniu przeciwalergicznym i przeciwzapalnym. Jest mieszaniną dwóch diastereoizomerów: 22R i 22S. Budezonid 22R charakteryzuje się większą lipofilnością, ma 2-krotnie większą objętość dystrybucji i 2-krotnie większy klirens osoczowy. Wykazuje silniejsze działanie przeciwzapalne. Budezonid jest metabolizowany w wątrobie do metabolitów o małej aktywności z udziałem izoenzymu CYP3A4 cytochromu P450.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu