Dynexan (Lidocaini hydrochloridum – żel do stosowania w jamie ustnej) | Chemische Fabrik Kreussler Co.GmbH

Lek o nazwie Dynexan (Lidocaini hydrochloridum / żel do stosowania w jamie ustnej). W skład tego produktu wchodzą: Lidocaini hydrochloridum. Producentem tego produktu jest Chemische Fabrik Kreussler Co.GmbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2020-07-29 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Lidocaini hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 20 mg/g
Forma produktu: żel do stosowania w jamie ustnej

Producent: Chemische Fabrik Kreussler Co.GmbH
Numer zezwolenia: 22593
Ważność zezwolenia: 2020-07-29
Procedura rejestracji: DCP
ATC: N01BB02

Informacje o składnikach leku

lidocaini hydrochloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu